Cod Smis 2014+: 108423

In cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Titlul proiectului: „Extinderea activitatii companiei BLACKWATER MEDIA S.R.L.”, Cod Smis 2014+: 108423, in cadrul caruia BLACKWATER MEDIA S.R.L. are calitatea de Beneficiar, va comunicam achizitiile finalizate din cadrul proiectului:

 

1. Achizitie Servicii de consultanta, contract nr. 7/30.09.2016, valoare contract 49947.95 lei 

2. Achizitie de active corporale - echipamente foto-video, contract nr 1 / 29.01.2018 valoare  450693,15 lei fara TVA

3. Achizitie de active corporale - echipamente IT, contract nr 3 / 22.02.2018, valoare  42000 lei fara TVA

4. Achizitie Comunicat de presa inceput proiect, contract nr 2 / 07.02.2018, valoare 400 lei fara TVA

5.  Achizitie Servicii de informare si publicitate – Placa temporara Contract nr. 4 din 11.06.2018, valoare 120 lei